ตามธรรมดา

ภาษาอังกฤษ


adv usually
คำอธิบาย: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ตามปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: ordinarily , ad a rule , generally
ตัวอย่างประโยค: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top