ตามธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษ


adv as its nature may be