ตามถึง

ภาษาอังกฤษ


v overtake
ความหมายเหมือนกับ: ตามทัน
คำที่เกี่ยวข้อง: catch up with