ตามติด

ภาษาอังกฤษ


adv closely
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเงา
คำที่เกี่ยวข้อง: inseparably
adv closely
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเงาตามตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: inseparably
v tail
ความหมายเหมือนกับ: เกาะติด , เฝ้าติดตาม (ตัว)
คำที่เกี่ยวข้อง: shadow , cover , keep under surveillance , follow closely
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว
v tail
ความหมายเหมือนกับ: คุมตัว , เกาะติด
คำที่เกี่ยวข้อง: shadow , cover , keep under surveillance , follow closely