ตามตรง

ภาษาอังกฤษ


adv straightforwardly
คำอธิบาย: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: truthfully , according to the facts , frankly , bluntly , directly , as a matter of fact , not beating about the bush
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว