ตามด

ภาษาอังกฤษ


n tiny hole
คำอธิบาย: รูเล็กๆ ที่น้ำซึมออกได้อย่างรูรั่วตามก้นหม้อเป็นต้น
หน่วยนับ: รู
ความหมายเหมือนกับ: รูรั่ว , ปากรังมด
คำที่เกี่ยวข้อง: minute hole , small leak (as in the bottom of a rice pot or any utensil)
ตัวอย่างประโยค: ช่างเอาอลูมิเนียมมาบัดกรีอุดตามดก้นหม้อ