ตามฐานะ

ภาษาอังกฤษ


adv according to one´s economic capacity
คำอธิบาย: มีความเหมาะสมเพียงพอตามกำลังของตัวเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: according to one´s status
คำตรงข้าม: เกินฐานะ
ตัวอย่างประโยค: คนเราควรดำรงชีวิตตามฐานะ คือมีความพอดี