ตามจริง

ภาษาอังกฤษ


adv actually
คำที่เกี่ยวข้อง: indeed , really , truly
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ
adv straightforwardly
คำที่เกี่ยวข้อง: truthfully , according to the facts , frankly , bluntly , directly , as a matter of fact , not beating about the bush