ตามควาย

ภาษาอังกฤษ


adv hastily
คำอธิบาย: อย่างมีอาการเร่งรีบ
ความหมายเหมือนกับ: รีบร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hurriedly
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินอย่างตามควาย จนเพื่อนๆ บ่นว่าตามไม่ทัน