ตามความเป็นจริง

ภาษาอังกฤษ


adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: indeed , really , truly
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ
ตัวอย่างประโยค: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง