ตามความเป็นจริง

ภาษาอังกฤษ


adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: indeed , really , truly
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ
ตัวอย่างประโยค: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top