ตามควร

ภาษาอังกฤษ


adv appropriately
คำอธิบาย: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น
ความหมายเหมือนกับ: พอควร
คำที่เกี่ยวข้อง: as fits , as it should be , as is proper , as discretion , suitably
คำตรงข้าม: เกินควร
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี