ตามขวาง

ภาษาอังกฤษ


adv crosswise
คำอธิบาย: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: transversely , obliquely
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังสานตอกสีเขียวตามขวาง ตัดกับสีแดงตามแนวยาว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top