ตามกำลัง

ภาษาอังกฤษ


adv according to one´s ability
ตัวอย่างประโยค: หากท่านประสงค์ทำบุญในส่วนต่างๆ ตามกำลัง ทางวัดก็ขออนุโมทนา