ตามกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


adv according to law
คำอธิบาย: ถูกต้องตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: โดยชอบด้วยกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: according to the law , legally
ตัวอย่างประโยค: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน