ตาม

ภาษาอังกฤษ


v pursue
คำอธิบาย: เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: chase , follow , trail , hunt , keep place with , keep up with , keep abreast with
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามคนร้ายไปยังป่าทึบ
v invite
คำอธิบาย: เรียกตัวมา, เชิญมา
ความหมายเหมือนกับ: เชิญ , เรียกตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: engage , send for
ตัวอย่างประโยค: เขารีบไปตามคุณหมอมาดูอาการคุณตาที่ป่วยหนัก
v follow
คำอธิบาย: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: pursue , come after , go after
ตัวอย่างประโยค: คุณขับนำไปก่อน แล้วผมจะตามไปติดๆ
prep along
คำอธิบาย: แถวหรือที่บริเวณนั้น
ความหมายเหมือนกับ: แถว , แนว , ถิ่น , ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: around , among , through , throughout
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนามักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง
prep in accordance with
คำอธิบาย: ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน
คำที่เกี่ยวข้อง: according to
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวอ่อน มักทำตามคำสั่งของเจ้านายอยู่เสมอ
adv fatefully
คำอธิบาย: แล้วแต่, สุดแต่
คำที่เกี่ยวข้อง: divinely , devoutly
ตัวอย่างประโยค: บนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรม
adv follow
คำอธิบาย: อย่างเป็นการเลียนแบบหรือเอาอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: same as , exactly , precisely
ตัวอย่างประโยค: เธอจะสั่งตามฉันทำไม อยากกินอะไรก็สั่งเองสิ

คำที่มี "ตาม" ในคำ


ตามกฎหมาย adv according to law
คำอธิบาย: ถูกต้องตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน

ตามเพรง adv as one´s fate may be
คำอธิบาย: ตามบุญเก่าที่ได้ทำไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตามบุญตามกรรม , ตามยถากรรม
ตัวอย่างประโยค: การที่เด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการปั้นของคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง สมัยนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามเพรงหรือตามสายเลือดอย่างเดียวย่อมไม่ทันลูกคน อื่น

ตามระเบียบ adv according to regulations
คำอธิบาย: เป็นไปตามที่มีระเบียบกำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบแผน , ตามกฎกติกา , ตามข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบได้ว่าไม้ซุงนั้นทำออกมาโดยถูกต้องตามระเบียบ

ตามอัตภาพ adv on one´s own
ความหมายเหมือนกับ: พอเหมาะพอควร
ตัวอย่างประโยค: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ

ตามความเป็นจริง adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ
ตัวอย่างประโยค: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง

ตามตื๊อ v pester
คำอธิบาย: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
ความหมายเหมือนกับ: ตื๊อ
ตัวอย่างประโยค: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว

ตามแฟชั่น adv fashionably
คำอธิบาย: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตามสมัยนิยม
คำตรงข้าม: ล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นสมัยนี้มักใช้คำพูดตามแฟชั่น

ตามเรื่องตามราว adv naturally
คำอธิบาย: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ตัวอย่างประโยค: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที

ตามปรกติ adv usually
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประจำ , เหมือนเคย , เป็นปกติ , เหมือนปกติ
ตัวอย่างประโยค: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ

ตามหา v look for someone
คำอธิบาย: เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป

ตามใจชอบ adv as you like it
คำอธิบาย: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา
ตัวอย่างประโยค: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น

ตามแจ v follow closely
คำอธิบาย: อาการที่คุมหรือติดตามอย่างกระชั้นชิดหรือไม่ให้คลาดห่างไป
ความหมายเหมือนกับ: เกาะแจ , ติดแจ
ตัวอย่างประโยค: แฟนเธอตามแจตลอดเลย ไม่รำคาญบ้างหรือ

ตามทัน v see through a trick
คำอธิบาย: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน

ตามทัน v catch up with
คำอธิบาย: ตามไปถึงพอดี
ตัวอย่างประโยค: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก

ตามมารยาท adv as a matter of courtesy
คำอธิบาย: อย่างที่ควรปฎิบัติซึ่งถือว่าเหมาะสม ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: โดยมารยาท
ตัวอย่างประโยค: เขาก็คงทำไปตามมารยาทอย่างนั้นเอง คงไม่ได้สนใจเธออย่างที่เธอคิดหรอก

ตามล่า v hunt someone down
คำอธิบาย: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย

ตามสมัยนิยม adv fashionably
คำอธิบาย: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตามแฟชั่น
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยรุ่นพากันแต่งตัวตามสมัยนิยม จนขาดความเป็นตัวของตัวเองไป

ตามกำหนด adv on schedule
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้
ตัวอย่างประโยค: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี

ตามเหตุการณ์ adv according to event
คำอธิบาย: ตามแบบเรื่องราวที่เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามรูปการณ์
ตัวอย่างประโยค: ถ้าดูตามเหตุการณ์แล้วฝ่ายเราน่าจะชนะ

ตามสมัย adv fashionably
คำอธิบาย: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตามสมัยนิยม
ตัวอย่างประโยค: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว

ตามหน้าที่ adv functionally
คำอธิบาย: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่

ตามหลักการ adv theoretically
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลักทฤษฎี
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการ

ตามหลัง v follow
คำอธิบาย: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
ตัวอย่างประโยค: ความเจริญทางการศึกษาของประเทศไทยยังคงตามหลังต่างประเทศอยู่มาก

ตามเหตุผล adv rationally
คำอธิบาย: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง

ตามอย่าง v imitate
คำอธิบาย: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ความหมายเหมือนกับ: เอาอย่าง , เลียนแบบ
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี

ตามอำเภอใจ adv arbitrarily
คำอธิบาย: อย่างเอาแต่ใจตัวไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ตามใจชอบ
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ของเธอชอบทำอะไรตามอำเภอใจตนเองเสมอ ไม่ค่อยฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่

ตามสบาย adv leisurely
คำอธิบาย: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง

ตามเวลา adv punctually
คำอธิบาย: ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค: รถไฟมาถึงสถานีหัวลำโพงตามเวลาที่กำหนดไว้

ตามตรง adv straightforwardly
คำอธิบาย: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว

ตามเข็มนาฬิกา adv clockwise
คำอธิบาย: อย่างมีทิศทางวนขวาตามลักษณะการเดินของเข็มนาฬิกา
คำตรงข้าม: ทวนเข็มนาฬิกา
ตัวอย่างประโยค: ช่างประปาหมุนวาล์วน้ำตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดน้ำก่อนซ่อมท่อที่รั่ว

ตามควร adv appropriately
คำอธิบาย: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น
ความหมายเหมือนกับ: พอควร
คำตรงข้าม: เกินควร
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี

ตามควาย adv hastily
คำอธิบาย: อย่างมีอาการเร่งรีบ
ความหมายเหมือนกับ: รีบร้อน
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินอย่างตามควาย จนเพื่อนๆ บ่นว่าตามไม่ทัน

ตามเคย adv as usual
คำอธิบาย: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา
ความหมายเหมือนกับ: ตามปกติ , ตามเดิม , เหมือนเดิม
คำตรงข้าม: ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขาก็คงมาสายตามเคย เชื่อฉันสิ

ตามฐานะ adv according to one´s economic capacity
คำอธิบาย: มีความเหมาะสมเพียงพอตามกำลังของตัวเอง
คำตรงข้าม: เกินฐานะ
ตัวอย่างประโยค: คนเราควรดำรงชีวิตตามฐานะ คือมีความพอดี

ตามสมควร adv properly
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ตามควร
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร

ตามเดิม adv as before
คำอธิบาย: เหมือนที่เคยเป็นมา
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนเดิม
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายกำนันกลับมาเรียนหนังสือที่จังหวัดตามเดิม

ตามที adv as it may be
คำอธิบาย: แล้วแต่จะเป็นไป, เป็นไปอย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค: แม้เขาจะรักเธอมากก็ตามที เธอก็ไม่ควรไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์

ตามธรรมดา adv usually
คำอธิบาย: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ตามปกติ
ตัวอย่างประโยค: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี

ตามนั้น adv accordingly
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปหรือดำเนินไปตามเหตุการณ์นั้นหรือสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตามกัน
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายบริหารประเทศอย่างไร ข้าราชการก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น

ตามเนื้อผ้า adv traditionally
คำอธิบาย: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: ตามเกณฑ์ , ตามหลัก
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้

ตามปกติ adv normally
คำอธิบาย: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: ตามธรรมดา , ตามเดิม
ตัวอย่างประโยค: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป

ตามประสา adv as its nature may be
คำอธิบาย: วิสัยที่เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: เด็กมันก็เล่นไปตามประสาเด็ก ไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกผิด

ตามมี adv according to one´s possession
คำอธิบาย: สมควรแก่ที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เท่าที่มี
ตัวอย่างประโยค: เธอสอนลูกให้ใช้จ่ายเงินแบบตามมี ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป

ตามรอย v trail
คำอธิบาย: ตามไปติดๆ ไม่ให้รู้ตัว โดยสังเกตจากร่องรอยของสิ่งที่ตาม
ความหมายเหมือนกับ: สะกดรอย
ตัวอย่างประโยค: นายพรานตามรอยเสือป่าเข้าไปในป่าทั้งที่เป็นเวลาใกล้ค่ำ

ตาม n tiny hole
คำอธิบาย: รูเล็กๆ ที่น้ำซึมออกได้อย่างรูรั่วตามก้นหม้อเป็นต้น
หน่วยนับ: รู
ความหมายเหมือนกับ: รูรั่ว , ปากรังมด
ตัวอย่างประโยค: ช่างเอาอลูมิเนียมมาบัดกรีอุดตามดก้นหม้อ

ตามลำดับ adv respectively
คำอธิบาย: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นลำดับ
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ

ตามลำพัง adv alone
คำอธิบาย: โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: โดยลำพัง
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น

ตามเสด็จ v follow (a king or royal members)
คำอธิบาย: ตามไป, ไปด้วย
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกเยี่ยมประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใต้

ตามมีตามเกิด adv according to one´s means
คำอธิบาย: สุดแต่กำลังความสามารถเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตามกำลัง
ตัวอย่างประโยค: สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทเป็นแบบตามมีตามเกิดไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยใด ๆ ทั้งสิ้น

ตามฤดูกาล adj seasonal
คำอธิบาย: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแห่งนี้มีขายแต่ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น

ตามยาว adv lengthwise
คำอธิบาย: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามขวาง
คำตรงข้าม: ตามขวาง
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าตัดผ้าตามยาวแบ่งขายให้ลูกค้า

ตามขวาง adv crosswise
คำอธิบาย: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามยาว
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังสานตอกสีเขียวตามขวาง ตัดกับสีแดงตามแนวยาว

ตามใจ v indulge
คำอธิบาย: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
คำตรงข้าม: ขัดใจ
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก

ตามที่ conj as
คำอธิบาย: ด้วยเหตุว่า, ด้วยเหตุที่
ความหมายเหมือนกับ: ดังที่ , จากที่
ตัวอย่างประโยค: ตามที่สื่อมวลชนแถลงข่าวเรื่องวิกฤตทางการเมือง ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านกับประเทศไทย

ตามน้ำ adv downstream
คำอธิบาย: ไปตามทางน้ำ, ไม่ทวนกระแสน้ำ
คำตรงข้าม: ทวนน้ำ
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวพายเรือไปตามน้ำเพื่อชมธรรมชาติสองข้างทาง

ตามบุญตามกรรม adv to one´s fate
คำอธิบาย: ตามแต่จะเป็นไปหรือนำพาไป
ตัวอย่างประโยค: เขาปล่อยชีวิตไปตามบุญตามกรรม โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

ตามไฟ v light a lamp
คำอธิบาย: จุดให้ไฟติดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตามตะเกียง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตามไฟในตะเกียงน้ำมันหน้าพระพุทธรูป ให้คนมาจุดธูปบูชาพระ

ตามตัว v trail
คำอธิบาย: เรียกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เพื่อการสอบสวนพิจารณาคดี
ความหมายเหมือนกับ: ส่งหมายเรียก , เรียกตัว , ออกหมายเรียก
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

ตามน้ำ adv follow
คำอธิบาย: ปฏิบัติตาม, ไม่ขัดกับพฤติกรรมของคนกลุ่มใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ที่จริงเขาไม่ต้องการรับเงินใต้โต๊ะแต่เขาต้องทำตามน้ำเหมือนเพื่อนคนอื่น

ตามแบบฉบับ adj typical
คำอธิบาย: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
ตัวอย่างประโยค: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ

ตามเรื่อง adv freely
คำอธิบาย: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามเรื่องตามราว
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ปล่อยให้เด็กๆ เล่นไปตามเรื่องอย่างนั้นแหละ

ตามเงื่อนไข adv according to the condition
ความหมายเหมือนกับ: ตามข้อตกลง
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน

ตามตัวอย่าง adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบ , ตามแบบอย่าง
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิมพ์จะต้องจัดหน้ากระดาษตามตัวอย่างที่ให้มา

ตามกำลัง adv according to one´s ability
ตัวอย่างประโยค: หากท่านประสงค์ทำบุญในส่วนต่างๆ ตามกำลัง ทางวัดก็ขออนุโมทนา

ตามที่เห็นสมควร adv as one see / think fit
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขายตามที่เห็นสมควร

ตามยถากรรม adv to the fate
คำอธิบาย: ตามแต่จะเป็นไป
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม

ตามแบบแผน adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามกฎกติกา , ตามข้อกำหนด

ตามกฎกติกา adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบแผน , ตามข้อกำหนด

ตามข้อกำหนด adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบแผน , ตามกฎกติกา

ตามจริง adv actually
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ

ตามมาตรฐาน v standardized
คำตรงข้าม: ต่ำกว่ามาตรฐาน

ตามยุคสมัย n modernity
ความหมายเหมือนกับ: นำสมัย , ตามสมัย , สมัยนิยม
คำตรงข้าม: ความล้าสมัย , โบราณ

ตามสัญชาตญาณ adv instinctively

ตามที่จริง adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง

ตามที่เป็นจริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง

ตามรูปการณ์ adv according to event

ตามจังหวะ adv rhythmically

ตามติด adv closely
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเงา

ตามติด adv closely
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเงาตามตัว

ตามเนื้อความ adv according to the essence of a matter

ตามหลักทฤษฎี adv theoretically

ตามจริง adv straightforwardly

ตามกัน adv accordingly
คำตรงข้าม: ต่างกัน

ตามเกณฑ์ adv traditionally
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลัก

ตามหลัก adv traditionally
ความหมายเหมือนกับ: ตามเกณฑ์

ตามธรรมชาติ adv as its nature may be

ตามัว v dim (eyes)
ความหมายเหมือนกับ: ตาฟาง , ตาฝ้า
คำตรงข้าม: ตาใส , ตาดี

ตามืด v blind
ความหมายเหมือนกับ: ตาเสีย

ตามืด adj blind
ความหมายเหมือนกับ: ตาเสีย

ตามกันไปติด ๆ adv closely
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลังไปติดๆ , หย่อยๆ

ตามหลังไปติดๆ adv closely
ความหมายเหมือนกับ: ตามกันไปติด ๆ , หย่อยๆ

ตามัว v be dizzy
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่ามัว , ตาพร่า

ตามัว n day or night blindness
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตาฝ้า

ตามัว v have a blurred vision
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตาฝ้า

ตามตะเกียง v light a lamp

ตามตาม n rural people
ความหมายเหมือนกับ: คนบ้านนอก

ตามถึง v overtake
ความหมายเหมือนกับ: ตามทัน

ตามทาง adj along the way

ตามติด v tail
ความหมายเหมือนกับ: เกาะติด , เฝ้าติดตาม (ตัว)
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว

ตามติด v tail
ความหมายเหมือนกับ: คุมตัว , เกาะติด

ตามข้อตกลง adv according to the condition

ตามแบบ adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบอย่าง

ตามแบบอย่าง adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบ

ตามล้างผลาญ v get revenge and destroy completely

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย n person in authority
คำอธิบาย: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ผู้ตาม n follower
คำอธิบาย: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ปฏิบัติตาม , คนตาม
คำตรงข้าม: ผู้นำ
ตัวอย่างประโยค: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องวิทยุติดตามตัว n pager
ความหมายเหมือนกับ: วิทยุติดตามตัว , เพจเจอร์

ชายตามอง v glance at
คำอธิบาย: มองด้วยหางตา
ความหมายเหมือนกับ: ชายตาดู , ชำเลืองมอง
คำตรงข้าม: จ้องมอง
ตัวอย่างประโยค: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง

ยอมตาม v yield
ความหมายเหมือนกับ: เออออห่อหมก , ตามใจ
คำตรงข้าม: ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก

ใครก็ตาม pron whoever
คำอธิบาย: คนใดก็ตามไม่เฉพาะเจาะจง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ใดก็ตาม , ไม่ว่าใคร
ตัวอย่างประโยค: ใครก็ตามที่นำเบาะแสมาแจ้งแก่ตำรวจจะได้รับเงินรางวัลไป

วิทยุติดตามตัว n pager
คำอธิบาย: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เพจเจอร์ , เพจ
ตัวอย่างประโยค: คุณหมอมีทั้งโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวตั้ง 2-3 เครื่องเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อเลย

วิทยุติดตามตัว n pager
คำอธิบาย: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน

เป็นไปตาม v be in line with
คำอธิบาย: เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง, เกิดขึ้นตามนั้น
ตัวอย่างประโยค: อัตราการชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเก่า เพราะฉบับที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่เรียบร้อย

เดินตาม v walk behind
คำตรงข้าม: เดินนำ
ตัวอย่างประโยค: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ

มองตาม v follow someone with one´s eyes
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาจ้องไปทางข้างหน้าอีก ฉันก็มองตามจนได้เห็นเสือตัวใหญ่เดินวนอยู่บริเวณนั้น

อย่างไรก็ตาม conj however
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ดี , แม้กระนั้น , แต่
ตัวอย่างประโยค: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่

กรรมตามสนอง n retribution
ความหมายเหมือนกับ: กรรมตามทัน
ตัวอย่างประโยค: มีสำนวนในภาษาไทยมากมายที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและบาป บุญ ได้แก่ กรรมตามสนอง กงกำกงเกวียน บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

ผู้ติดสอยห้อยตาม n entourage
คำอธิบาย: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ติดตาม
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน

เป็นเงาตามตัว adv closely
คำอธิบาย: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตามติด , เป็นเงา
ตัวอย่างประโยค: ฉันเห็นเขาตามเธอแจไปทุกทีเป็นเงาตามตัวตลอดเลย

แปลตามเนื้อความ v free translate
คำอธิบาย: แปลตามข้อความหรือเนื้อหาที่ปรากฏ
ความหมายเหมือนกับ: แปลตามอรรถ , แปลเอาความ , แปลโดยอรรถ
ตัวอย่างประโยค: นิทานเวตาลเป็นหนังสือที่ น.ม.ส.แปลตามเนื้อความมาจากต้นฉบับ

แปลตามพยัญชนะ v translate word by word
คำอธิบาย: ถอดความหมายของคำต่อคำ
ความหมายเหมือนกับ: แปลตามตัวอักษร
ตัวอย่างประโยค: คำนี้ถ้าเราแปลตามพยัญชนะจะได้อีกความหมายหนึ่ง

แปลตามอรรถ v free translate
ความหมายเหมือนกับ: แปลตามเนื้อความ , แปลเอาความ
ตัวอย่างประโยค: นิยายบางเรื่องนักแปลจะแปลตามอรรถจากต้นฉบับเดิม

เลยตามเลย adv bygone
คำอธิบาย: ตามแต่จะเป็นไปเพราะพลาดและล่วงเลยไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มยี่ปั๊วที่รู้ไส้รู้พุงกันดีมักจะปล่อยเลยตามเลยไม่สนใจกัน

ไล่ตาม v chase
ความหมายเหมือนกับ: ติดตาม , ไล่หลัง , ตามล่า , ล่า
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกำลังไล่ตามผู้ร้ายที่ยิงตำรวจบาดเจ็บเข้าไปในโกดังร้าง

วิตามิน n vitamin
คำอธิบาย: กลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการแต่เพียง จำนวนน้อยๆ และจะขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานผิดปกติและเกิดโรคได้ สารกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เหงือก ผม ตา และช่วยต้านทานโรค
ตัวอย่างประโยค: ถ้าร่างกายขาดวิตามินจะทำให้เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย

แอมเฟตามีน n amphetamine
คำอธิบาย: ชื่อยากระตุ้นประสาท
ตัวอย่างประโยค: โรคจิตบางประเภทมีสาเหตุมาจากการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาม้า หรือแอมเฟตามีน ยานอนหลับ และฝิ่น

ติดตาม v pay attention
คำอธิบาย: แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต

ติดตาม v follow
คำอธิบาย: ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่
ความหมายเหมือนกับ: ติดสอยห้อยตาม , ตาม
คำตรงข้าม: แยกจากกัน
ตัวอย่างประโยค: ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

ติดตาม v trail
คำอธิบาย: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ตามล่า , ตามหา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน

ต่อตาม v haggle
คำอธิบาย: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรองราคา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก

ติดสอยห้อยตาม v follow
คำอธิบาย: คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ติดตาม
คำตรงข้าม: หลีกหนี
ตัวอย่างประโยค: หล่อนชินที่จะต้องติดสอยห้อยตามคนโตไม่ว่าไปไหนต่อไหน

ตูมตาม adv boom
คำอธิบาย: เสียงดังเอะอะอึกทึก
ตัวอย่างประโยค: ตอนได้ยินเสียงถล่มประตูหนแรก ใจผมเต้นตูมตาม ขนลุกขนชันหมด

ถึงกระนั้นก็ตาม conj nevertheless
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ตาม , อย่างไรก็ดี
ตัวอย่างประโยค: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน

ถึงอย่างไรก็ตาม conj even though
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ดี , อย่างไรก็ตาม , ถึงอย่างไร
ตัวอย่างประโยค: อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถของเราเองก็ยังดีกว่านั่งรถประจำทางเป็นอันมาก

ถือตาม v follow
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม
ตัวอย่างประโยค: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก

ถูกต้องตามกฎหมาย v be legal
คำอธิบาย: ชอบด้วยกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ

ทำตาม v imitate
ความหมายเหมือนกับ: ทำตามอย่าง , ทำตามแบบ , เอาอย่าง , ปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: เลี่ยง , ละเว้น , งดเว้น
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม

นายทหารติดตาม n aide-de-camp
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายทหารคนสนิท , ท.ส.
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตนายทหารติดตามประธานาธิบดีคนก่อน

ก็ตาม adv no matter
ตัวอย่างประโยค: จะอย่างไรก็ตาม ฉันยังยืนยันว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนให้ได้

การทำตาม n imitation
ความหมายเหมือนกับ: การเลียนแบบ , การเอาอย่าง
คำตรงข้าม: การนำ
ตัวอย่างประโยค: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

การคล้อยตาม n deference
ตัวอย่างประโยค: การคล้อยตามความคิดผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง

หน้าตามอมแมม adj dirty (face)
คำอธิบาย: หน้าตาเปื้อนเปรอะ, หน้าตาสกปรก
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ หน้าตามอมแมม ไม่สวมเสื้อสี่ห้าคน กำลังเล่นกันอยู่ที่ลานวัด

คล้อยตาม v comply with
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อฟัง , เชื่อตาม
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง

จับตามอง v keep an eye on
ความหมายเหมือนกับ: ูสังเกต , เฝ้ามอง , เฝ้าดู , จับตา , จับตาดู
คำตรงข้าม: ละสายตา
ตัวอย่างประโยค: ผู้ทดลองกำลังจับตามองการแบ่งเซลของเชื้อจุลินทรีย์ในกล้องจุลทรรศน์

ปฏิบัติตาม v follow
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตาม , ทำตาม , เจริญรอยตาม
คำตรงข้าม: ฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค: คุณจงวางแผนกลยุทธ์ในการทำสำรองข้อมูล รวมทั้งกำหนดวิธีการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ

ประพฤติตาม v follow
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติตาม , ทำตาม , เจริญรอยตาม
คำตรงข้าม: ฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค: นี่ถ้าไม่มีเหตุอื่นบังคับก็เห็นจะไม่มีใครประพฤติตาม

อะไรก็ตาม n whatever
ตัวอย่างประโยค: ท่านพุทธทาสสอนว่าการจะทำอะไรก็ตาม หากใจบริสุทธิ์และตั้งใจจริง ก็ไม่ต้องกลัว

จะอย่างไรก็ตาม conj however
ความหมายเหมือนกับ: กระนั้นก็ตาม , อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค: จะอย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็มีสิ่งที่ตรงกัน คือมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง เพียงแต่เครื่องมือที่ใช้อาจแตกต่างกันตามสภาพเท่านั้น

เจริญรอยตาม v follow in the footsteps of
คำอธิบาย: ทำตามการกระทำของผู้ที่เกิดก่อนหรือกระทำมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินรอยตาม
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้นำคณะสงฆ์สละพระราชทรัพย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พระสงฆ์ในระดับล่างเจริญรอยตาม

ติดตามผลงาน v follow up
คำอธิบาย: คอยรับฟังการเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน

อะไรก็ตาม n whatever
ตัวอย่างประโยค: ท่านพุทธทาสสอนว่าการจะทำอะไรก็ตาม หากใจบริสุทธิ์และตั้งใจจริง ก็ไม่ต้องกลัว

โอนอ่อนผ่อนตาม v give in
คำอธิบาย: ยอมตามโดยไม่แข็งขืน
ความหมายเหมือนกับ: ยอมตาม
ตัวอย่างประโยค: แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดัน บีบคั้น ก็ไม่มีวันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตามให้กับความไม่ถูกต้อง

ก็ตามที adv somehow
ความหมายเหมือนกับ: ตามที
ตัวอย่างประโยค: เขากุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าสังขารจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ตามที

พูดตาม v repeat after
ความหมายเหมือนกับ: ว่าตาม , กล่าวตาม
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาทั้งหมดพูดตามผู้นำนักศึกษา

หน้ามืดตามัว v faint
คำอธิบาย: อาการที่รู้สึกวูบลงเพราะเป็นลม
ตัวอย่างประโยค: ผมหิวใจแทบขาด หน้ามืดตามัว แสบท้อง เพราะแม่ไม่ได้ทำข้าวเช้าไว้ให้กิน

หน้ามืดตามัว v be unconscious
คำอธิบาย: ขาดสติเพราะความโกรธเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: เธอกลายเป็นฆาตกรเพราะหน้ามืดตามัวที่รู้ว่าสามีมีภรรยาน้อย

ผู้ปฏิบัติตาม n follower
ความหมายเหมือนกับ: คนตาม
คำตรงข้าม: ผู้นำ

คนตาม n follower
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: ผู้นำ

ผู้ใดก็ตาม pron whoever
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ว่าใคร

ผู้เจริญรอยตาม n disciple
ความหมายเหมือนกับ: ศิษย์ , ลูกศิษย์ , ศิษยานุศิษย์ , สานุศิษย์

กรรมตามทัน n retribution

ผู้ตามล่า n hunter

ผู้ติดตาม n entourage

แปลตามตัวอักษร v translate word by word

ศัพท์ตาม n derivative
ความหมายเหมือนกับ: ศัพท์ย่อย

ผ่อนตาม v comply
ความหมายเหมือนกับ: ยอมตาม
คำตรงข้าม: ขัดขืน

ไม่ดูตาม้าตาเรือ adv blindly

ทำตามอย่าง v imitate
ความหมายเหมือนกับ: ทำตามแบบ , เอาอย่าง , ปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: เลี่ยง , ละเว้น , งดเว้น

ทำตามแบบ v imitate
ความหมายเหมือนกับ: ทำตามอย่าง , เอาอย่าง , ปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: เลี่ยง , ละเว้น , งดเว้น

ประพฤติตามธรรม v practice the dharma
ความหมายเหมือนกับ: เจริญภาวนา

กระทำตาม v perform
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม , ปฏิบัติตาม

กระทำตาม v observe
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติตาม

เฝ้าติดตาม (ตัว) v tail
ความหมายเหมือนกับ: เกาะติด , ตามติด
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว

วันตามจันทรคติ n lunar day
ความหมายเหมือนกับ: ดฤถี

เมื่อใดก็ตาม adv when
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งใดก็ตาม

ครั้งใดก็ตาม adv when
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อใดก็ตาม

สะกดรอยตาม v follow the trail
ความหมายเหมือนกับ: ตามรอย

เชื่อตาม v comply with
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อฟัง
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง

เห็นตาม v go along with
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง

เห็นตาม v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกัน
คำตรงข้าม: คัดค้าน , ค้าน

วิ่งตาม v chase (after)
ความหมายเหมือนกับ: วิ่งกวด
คำตรงข้าม: วิ่งหนี

กระนั้นก็ตาม conj however
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ตาม

ดำเนินรอยตาม v follow in the footsteps of

วิ่งตาม v chase (after)
ความหมายเหมือนกับ: วิ่งกวด
คำตรงข้าม: วิ่งหนี

สะกดรอยตาม v follow the trail (of)
ความหมายเหมือนกับ: ตามรอย

เห็นตาม v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกัน
คำตรงข้าม: คัดค้าน , ค้าน

ก็ตามใจ adv as you like it
ความหมายเหมือนกับ: ตามใจ

ว่าตาม v repeat after
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวตาม

กล่าวตาม v repeat after
ความหมายเหมือนกับ: ว่าตามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top