ตาม

ภาษาอังกฤษ


v pursue
คำอธิบาย: เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: chase , follow , trail , hunt , keep place with , keep up with , keep abreast with
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามคนร้ายไปยังป่าทึบ
v invite
คำอธิบาย: เรียกตัวมา, เชิญมา
ความหมายเหมือนกับ: เชิญ , เรียกตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: engage , send for
ตัวอย่างประโยค: เขารีบไปตามคุณหมอมาดูอาการคุณตาที่ป่วยหนัก
v follow
คำอธิบาย: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: pursue , come after , go after
ตัวอย่างประโยค: คุณขับนำไปก่อน แล้วผมจะตามไปติดๆ
prep along
คำอธิบาย: แถวหรือที่บริเวณนั้น
ความหมายเหมือนกับ: แถว , แนว , ถิ่น , ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: around , among , through , throughout
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนามักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง
prep in accordance with
คำอธิบาย: ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน
คำที่เกี่ยวข้อง: according to
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวอ่อน มักทำตามคำสั่งของเจ้านายอยู่เสมอ
adv fatefully
คำอธิบาย: แล้วแต่, สุดแต่
คำที่เกี่ยวข้อง: divinely , devoutly
ตัวอย่างประโยค: บนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรม
adv follow
คำอธิบาย: อย่างเป็นการเลียนแบบหรือเอาอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: same as , exactly , precisely
ตัวอย่างประโยค: เธอจะสั่งตามฉันทำไม อยากกินอะไรก็สั่งเองสิ