ตาพอง

ภาษาอังกฤษ


n Pseudochelidon sirintarae
คำอธิบาย: ชื่อนกนางแอ่นชนิด Pseudochelidon sirintarae ในวงศ์ Hirundinidae ลำตัวสีดำ มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและขอบตาขาว ปากเหลือง เฉพาะตัวผู้มีหางยาวคล้ายเส้นลวด 2 เส้น พบบริเวณบึงบอระเพ็ด
หน่วยนับ: ตัว,ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร , นกนางแอ่นตาพอง
คำที่เกี่ยวข้อง: house martin , Pseudochelidon sirintarae
ตัวอย่างประโยค: ฉันเห็นนกตาพองตอนฉันไปเที่ยวบึงบอระเพ็ด
v look with shock and envy
คำอธิบาย: อาการที่ตาเบิกกว้างหรือลุกโพลงเพราะความอยากได้
ความหมายเหมือนกับ: ตาโต , ตาลุก , ตาลุกวาว
คำที่เกี่ยวข้อง: (eyes) widen
ตัวอย่างประโยค: เธอตาพองทันทีที่เห็นเงินกองโตวางอยู่ตรงหน้า