ตาพร่ามัว

ภาษาอังกฤษ


v be dizzy
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตามัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be dazzled , feel dizzy