ตาพร่า

ภาษาอังกฤษ


v dim (eyes)
คำอธิบาย: อาการที่ตามองเห็นไม่ชัดเจน, มองเห็นเป็นภาพมัวๆ
ความหมายเหมือนกับ: ตาฟาง , ตามัว , ตาฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: blur , dizzy , dazed , unable to see distinctly
คำตรงข้าม: ตาใส , ตาดี
ตัวอย่างประโยค: แสงไฟจากรถคันหน้าสาดเข้าตาทำให้เราตาพร่าไปหมดเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้า