ตาฝ้า

ภาษาอังกฤษ


v dim (eyes)
ความหมายเหมือนกับ: ตาฟาง , ตามัว
คำที่เกี่ยวข้อง: blur , dizzy , dazed , unable to see distinctly
คำตรงข้าม: ตาใส , ตาดี
n day or night blindness
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตามัว
v have a blurred vision
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตามัว
คำที่เกี่ยวข้อง: have a poor vision or eyesight , be partially blind