ตาปู

ภาษาอังกฤษ


n nail
คำอธิบาย: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตะปู
คำที่เกี่ยวข้อง: spike
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกตาปูที่โผล่พ้นไม้ขึ้นมาตำเท้า