ตาปี

ภาษาอังกฤษ


adv annually
คำอธิบาย: ระยะเวลาตลอดทั้งปี
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดปี , ทั้งปี , ชั่วนาตาปี
คำที่เกี่ยวข้อง: yearly , year round , whole year , throughout the year
ตัวอย่างประโยค: พ่อพาลูกน้อยหลบลี้หนีภัยอยู่ตลอดทั้งตาปีไม่มีโอกาสจะได้ต่อสู้ป้องกันตัวกับสัตว์ร้ายอะไรๆ เลยสักครั้ง