ตาปลาดุก

ภาษาอังกฤษ


n small slender eyes
คำอธิบาย: ดวงตาที่มีลักษณะเล็กเรียวเหมือนตาของปลาดุก
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
คำที่เกี่ยวข้อง: slanting eyed , small slanting eyes , small and tapering eyes
ตัวอย่างประโยค: เธอตาเล็กเหมือนตาปลาดุก