ตาปรือ

ภาษาอังกฤษ


v drowse
คำอธิบาย: อาการของนัยน์ตาที่หรี่เพราะง่วงแต่ฝืนไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: be sleepy
ตัวอย่างประโยค: เธอตาปรือเพราะง่วงนอน