ตาปรอย

ภาษาอังกฤษ


v narrow one´s eyes to slits
คำอธิบาย: แสดงอาการตาเศร้าสร้อย, อย่างแสดงสายตาอ้อนวอน
ตัวอย่างประโยค: สุนัขตาปรอยเมื่อเจ้าของเดินออกจากบ้าน