ตาบอด

ภาษาอังกฤษ


v blind
คำอธิบาย: อาการที่ตามองไม่เห็น
ความหมายเหมือนกับ: ตามืด , ตาเสีย
ตัวอย่างประโยค: บางครอบครัวในภาคอีสานลูกบางคนต้องตาบอด เพราะขาดวิตามินเอ
adj blind
คำอธิบาย: ลักษณะที่ตามองไม่เห็น
ความหมายเหมือนกับ: ตามืด , ตาเสีย
ตัวอย่างประโยค: คนตาบอดต้องเพิ่มความพยายามในการฟังด้วยหูให้มากกว่าคนธรรมดา