ตาบ

ภาษาอังกฤษ


n a long necklace for decorate
ความหมายเหมือนกับ: ตาบหน้า , ตาบทับ
คำที่เกี่ยวข้อง: breast plate using in Thai drama , breast ornaments