ตาน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n spring
คำอธิบาย: ทางน้ำใต้ดินที่มีน้ำไหลไม่ขาดสาย
หน่วยนับ: แห่ง, ตา
คำที่เกี่ยวข้อง: natural fountain , mouth of a spring , subterranean course of water
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เครื่องมือตรวจสอบหาตาน้ำ