ตานนกกรด

ภาษาอังกฤษ


n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
ความหมายเหมือนกับ: ช้างน้าว , กำลังช้างสาร , ช้างโหม , ช้างโน้ม