ตานขโมย

ภาษาอังกฤษ


n Tournefortia ovata (Boraginaceae)
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Tournefortia intonsa Kerr ในวงศ์ Boraginaceae เป็นไม้พิษ
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตานขโมย
ตัวอย่างประโยค: ตรงชายสวนมีพุ่มตานขโมยอยู่หลายพุ่ม
n Vatica philastreana Pierre
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Vatica philastreana Pierre ในวงศ์ Dipterocarpaceae ต้นสีดำ ผลใช้ทำยาได้
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตานขโมย
ตัวอย่างประโยค: ลุงปลูกต้นตานขโมยไว้รวมกับพรรณไม้สมุนไพรอื่นๆ
n malnutrition
คำอธิบาย: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: rickets with enlargement of the abdomen
ตัวอย่างประโยค: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย