ตาธรรม

ภาษาอังกฤษ


n spiritual eye
ความหมายเหมือนกับ: ธัมมจักขุ , ดวงตาเห็นธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: the eye which sees the Law