ตาทัพ

ภาษาอังกฤษ


n route of an army
คำอธิบาย: ทางที่กองทัพเดิน ซึ่งเปรียบด้วยตาหรือแต้มหมากรุก
ความหมายเหมือนกับ: ทัพ , แนวทัพ
คำที่เกี่ยวข้อง: route of march , march of an army , route that an army is going to take , compare to the squares or moves in a chess game , movements of the army
ตัวอย่างประโยค: กองทหารข้าศึกพยายามเข้ามาขัดตาทัพของฝ่ายเรา