ตาทวด

ภาษาอังกฤษ


n great grandfather
คำอธิบาย: พ่อของตาหรือของยาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตาของแม่
คำที่เกี่ยวข้อง: maternal grandfather´s or maternal grandmother´s father , great granduncle
ตัวอย่างประโยค: ตาทวดของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก