ตาต่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj not perceptive
คำอธิบาย: ที่มองไม่เห็นคุณค่าของของดีของสูง
ความหมายเหมือนกับ: ตาไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาต่ำมองไม่เห็นของดีที่อยู่ใกล้ตัว