ตาตุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n Excoecaria agallocha Linn.
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Excoecaria agallocha Linn. ในวงศ์ Euphorbiaceae ยางมีพิษ กินทำให้ท้องเดิน เข้าตาทำให้ตาบอด
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตาตุ่ม
ตัวอย่างประโยค: ยางของต้นตาตุ่มมีพิษระวังอย่าให้เข้าตา
n ankle
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมๆ ที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินลงส้นเท้าเสียงดังจนถูกแม่ใช้ไม้เคาะตาตุ่มเป็นการลงโทษ