ตาตี่

ภาษาอังกฤษ


adj narrow-eyed
คำอธิบาย: ลักษณะตาที่หนังตาบนตกลงมาจนเกือบปิด ทำให้เบิกตากว้างไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบผู้ชายตาตี่ ดูน่ารักดี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top