ตาตี่

ภาษาอังกฤษ


adj narrow-eyed
คำอธิบาย: ลักษณะตาที่หนังตาบนตกลงมาจนเกือบปิด ทำให้เบิกตากว้างไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบผู้ชายตาตี่ ดูน่ารักดี