ตาตั๊กแตน

ภาษาอังกฤษ


n Impatiens balsamina
คำอธิบาย: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
คำที่เกี่ยวข้อง: Balsaminaceae
ตัวอย่างประโยค: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร
n Impatiens balsamina
คำอธิบาย: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
คำที่เกี่ยวข้อง: Balsaminaceae
ตัวอย่างประโยค: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร
n bright eyes
คำอธิบาย: ตาที่มีลักษณะที่ใสแจ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: sparkling eyes , shiny eyes
ตัวอย่างประโยค: หนูน้อยตาใสเหมือนตาตั๊กแตน