ตาตั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv with fixing eye
คำอธิบาย: อาการที่ตาแข็งและเหลือกในเวลาชัก
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหลือก , ตาค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: with eyes rolled up , convulsively , spasmodically
ตัวอย่างประโยค: เธอกำลังปฐมพยาบาลเด็กที่กำลังชักตาตั้ง