ตาตกกล้า

ภาษาอังกฤษ


n seedling field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตากล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sectional pieces of land for young rice plant , earthen dyke around a paddy field
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง
n seedling field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตากล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sectional pieces of land for young rice plant , earthen dyke around a paddy field
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top