ตาดำๆ

ภาษาอังกฤษ


adj innocent
คำอธิบาย: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
คำที่เกี่ยวข้อง: simple and unaffected
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ