ตาดำ

ภาษาอังกฤษ


n pupil
คำอธิบาย: ส่วนสีดำของนัยน์ตา อยู่ตรงกลางดวงตา
คำที่เกี่ยวข้อง: iris , black square pattern , black check
ตัวอย่างประโยค: คนเผือกจะมีตาดำเป็นสีขาวทำให้เกิดอันตรายจากแสงแดดต่อประสาทตา