ตาด

ภาษาอังกฤษ


n brocade
คำอธิบาย: ชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่งจำนวนเท่ากัน, เรียกชื่อตามลักษณะของลาย เช่น ตาดลายคดกริช ตาดตาตั๊กแตน, ถ้ามีไหมปักทับลงไปอีกเป็นดอกๆ เรียกว่า ตาดระกำไหม
หน่วยนับ: ผืน
คำที่เกี่ยวข้อง: linen cloth of copper or silver threads
ตัวอย่างประโยค: คุณป้าทอตาดด้วยฝีมือที่หาใครเทียบได้ยาก
n waterfall
คำอธิบาย: ที่ที่มีน้ำตก
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: หุบเขานี้มีตาดที่สวยงามหลายแห่ง
n Dillenia indica Linn.
คำอธิบาย: ต้นมะตาด เป็นไม้ต้นชนิด Dillenia indica Linn. ในวงศ์ Dilleniaceae ใบใหญ่ ผลกลมๆ มียางเป็นเลือก ใช้เป็นผัก
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่นิยมนำตาดมาต้มกินจิ้มกับน้ำพริก
n Tartar
คำอธิบาย: ชื่อมองโกลเผ่าหนึ่งที่ชอบรบราฆ่าฟันและอพยพเร่ร่อนอยู่เสมอ
ความหมายเหมือนกับ: ตาดมองโกล
ตัวอย่างประโยค: พวกตาดเป็นชนเผ่าที่กล้าหาญและชำนาญการรบ