ตาชั่ง

ภาษาอังกฤษ


n balance
คำอธิบาย: เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด
หน่วยนับ: คัน, เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องชั่ง , คันชั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: scales , steelyard
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ