ตาคม

ภาษาอังกฤษ


v keen-eyed
คำอธิบาย: เข้าใจคิด, เข้าใจเลือกได้อย่างเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ตาแหลม
คำที่เกี่ยวข้อง: sharp-eyed , sharp-sighted , be insight
ตัวอย่างประโยค: เขาตาคมที่เลือกเธอเป็นภรรยา
adj with keen eyesight
คำอธิบาย: ลักษณะของดวงตาที่โตกลมได้รูปสวยงาม
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งมองสาวหน้าหวานตาคมที่นั่งอยู่ริมสระน้ำ