ตาขุ่นตาเขียว

ภาษาอังกฤษ


adv angrily
คำอธิบาย: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: โกรธจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: resentfully , furiously , with anger
ตัวอย่างประโยค: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง
adv angry stare
คำอธิบาย: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: โกรธจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: express displeasure
ตัวอย่างประโยค: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง
adv angrily
คำอธิบาย: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: โกรธจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: resentfully , furiously , with anger
ตัวอย่างประโยค: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง