ตาขาว

ภาษาอังกฤษ


n white of the eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
adj cowardly
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ขลาด , ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: chicken , craven , faint-hearted , timid , fearful , spineless , yellow
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้
n white of the eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: white portion of the eye , sclerotic coat of the eye
คำตรงข้าม: ตาดำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
adj chicken-hearted
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ขลาด , ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: cowardly , craven , pusillanimous , faint-hearted , timid
คำตรงข้าม: เก่งกล้า , แกร่งกล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้
n white of the eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
adj cowardly
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ขลาด , ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: chicken , craven , faint-hearted , timid , fearful , spineless , yellow
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้

คำที่มี "ตาขาว" ในคำ


ขี้ขลาดตาขาว v be cowardly
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ไม่กล้า , ขี้ขลาด , ตาขาว
คำตรงข้าม: กล้า

ขี้ขลาดตาขาว adj timid
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ขี้กลัว , ขลาด , ไม่กล้า , ตาขาว
คำตรงข้าม: กล้า

คนตาขาว n coward
ความหมายเหมือนกับ: คนขี้กลัว , คนขลาด
คำตรงข้าม: คนกล้าหาญ

ขี้ขลาดตาขาว v be a chickenshit
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ขี้ขลาด , ตาขาว
คำตรงข้าม: กล้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top