ตาขาว

ภาษาอังกฤษ


n white of the eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
adj cowardly
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ขลาด , ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: chicken , craven , faint-hearted , timid , fearful , spineless , yellow
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้
n white of the eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: white portion of the eye , sclerotic coat of the eye
คำตรงข้าม: ตาดำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
adj chicken-hearted
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ขลาด , ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: cowardly , craven , pusillanimous , faint-hearted , timid
คำตรงข้าม: เก่งกล้า , แกร่งกล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้
n white of the eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
adj cowardly
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ขลาด , ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: chicken , craven , faint-hearted , timid , fearful , spineless , yellow
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้