ตาขอ

ภาษาอังกฤษ


n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: อัน, เล่ม, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ตะขอ
คำที่เกี่ยวข้อง: long-handled hook , gaff
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง
n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: อัน, เล่ม, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ตะขอ
คำที่เกี่ยวข้อง: long-handled hook , gaff
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง