ตาขวาง

ภาษาอังกฤษ


adv resentfully
คำอธิบาย: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: angrily , infuriatingly
ตัวอย่างประโยค: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน
adv resentfully
คำอธิบาย: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: angrily , infuriatingly
ตัวอย่างประโยค: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน
v give a sharp and angry look
คำอธิบาย: แสดงอาการขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: give harsh stare
ตัวอย่างประโยค: หล่อนตาขวางเถียงเสียงสั่นริกๆ อย่างไม่ยอมแพ้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top