ตากแห้ง

ภาษาอังกฤษ


v dry out
คำอธิบาย: ทำให้แห้งด้วยการผึ่งแดด
ตัวอย่างประโยค: คุณยายเอาปลาหมึกไปตากแห้ง
adj dry
คำอธิบาย: ที่แห้งจากการผึ่งแดด
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบกินปลาหมึกตากแห้ง โดยเฉพาะที่ขายที่หนองมน
v dry out
คำอธิบาย: ทำให้แห้งด้วยการผึ่งแดด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจับสัตว์ป่าได้เขาจะตากแห้งไว้กินนานๆ