ตากแดด

ภาษาอังกฤษ


v sun
คำอธิบาย: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดน
ความหมายเหมือนกับ: ผึ่งแดด , อาบแดด
คำที่เกี่ยวข้อง: expose to the sun , dry in the sun , bask in the sunshine , take a sunbath , put out in the sun
ตัวอย่างประโยค: ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวชาวนาจะทิ้งไว้บนตอซังในนาเพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลานาน 3-5 วัน หรือตากบนราวไม้ไผ่ก็ได้
v sun
คำอธิบาย: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ผึ่งแดด , อาบแดด
คำที่เกี่ยวข้อง: expose to the sun , dry in the sun , bask in the sunshine , take a sunbath , put out in the sun
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งชอบตากแดดให้ผิวคล้ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top