ตากอากาศ

ภาษาอังกฤษ


v vacate
คำอธิบาย: ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี
ความหมายเหมือนกับ: พักผ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: take vacation , have a holiday , go to summer resort , go away for summer holidays , avoid (escape) the summer heat , go for a change of air , take an airing , get out in the open
ตัวอย่างประโยค: ชาวต่างชาตินิยมมาตากอากาศที่พัทยา